چهارشنبه, ۲۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 8 April, 2020

مجله ویستا

قارچ


  منوچهر مطیعی تهرانی
قارچ در خواب‌های ما خواسته و مالی است حرام که از طریق غیر‌مشروع و ناپسند به دست ما برسد. قارچ گیاهی است خود رو و فاقد برگ و ریشه که در نواحی جنگلی و مرطوب یافت می‌شود. زمان پیدایش قارچ بلا فاصله بعد از باران تند و رعد و برق است و به همین علت نوشته‌اند که قارچ خلق‌الساعه است و اصلاً رعد و برق آن را به وجود می‌آورد. کسانی که در حاشیه این نوع جنگل‌های بسیار مرطوب زندگی می‌کنند بلافاصله بعد از رعد و برق و باران به جنگل می‌روند و قارچ جمع می‌کنند. معبران با توجه به این زمینه آن را مال ضبط شدنی دانسته‌اند یعنی مالی که بابت طلب از بدهکار ناتوان و مستمند ضبط می‌شود. ضبط‌شدنی مالی است که ظاهراً می‌خرند اما بهائی ناچیز بابت آن می‌پردازندو به رضایت و نارضائی صاحب مال توجه نمی‌کنند زیرا قانون از آن حمایت می‌کند. معبران اسلامی درباره قارچ چیزی ننوشته‌اند و این عقیده معبران مغرب زمین است که آن را مال ضبط‌شدنی دانسته‌اند.اگر در خواب ببینید که غذائی از قارچ می‌خورید پولی حرام به دست شما می‌رسد و بعد دچار تشویش و نگرانی و دلهره می‌شوید یا گرفتار عذاب وجدان می‌گردید زیرا هیچ کس نیست که قارچ را با خیال راحت بخورد. حتی آنها که قارچ‌شناسان خوبی هستند دلهره دارند که مبادا قارچ سمی باشد و به مرگ ایشان بیانجامد. اگر در خواب ببینید که قارچ را از لای برگ‌ها و علف‌های جنگل جستجو می‌کنید با کید و تزویر مالی به چنگ می‌آورید و برای تحصیل مال حرام به نیرنگ متوسل می‌شوید. ممکن است قارچ را ببینید ولی در خواب احساس کنید غذائی که می‌خورید از قارچ است در این حال نیز تعبیر همان است.

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری صدا و سیماسایت زومیتسایت ارانیکوخبرگزاری مهرسایت شفقناروزنامه ایرانخبرگزاری اسپوتنیکسایر منابعسایت تابناکسایت مشرق