چهارشنبه, ۷ اسفند, ۱۳۹۸ / 26 February, 2020

مجله ویستا

پارگی


  منوچهر مطیعی تهرانی
پاره و پارگی، موضع و شرایط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده زیان مالی می‌بینید. یخه پاره به شما بی‌احترامی می‌شود. پارگی پشت لباس به شما تهمت زده می‌شود و جلوی لباس شما اگر پاره بود رازی که دارید و در کتمان و استتار آن می‌کوشید فاش می‌گردد. اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می‌آید که شرمنده می‌شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت می‌کنند. اگر ریسمانی را که تا بی‌نهایت ادامه داشت و شما ندانستید متعلق به چه کسی است و از کجا می‌آید و تا کجا می‌رود پاره کردید به سختی بیمار می‌شوید و در روزهای آینده باید مراقب صحت و سلامت خود باشید. اگر ریسمان را پاره کردید زیان مالی می‌بینید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری مهرخبرگزاری صدا و سیماروزنامه اعتمادروزنامه رسالتروزنامه دنیای اقتصادخبرگزاری ایلناروزنامه همدلیسایت نامه نیوزخبرگزاری اسپوتنیکسایت مجله شبکه