سه شنبه, ۶ اسفند, ۱۳۹۸ / 25 February, 2020

مجله ویستا

خورشید تویی و ذره ماییم


خورشید تویی و ذره ماییم    بی روی تو روی کی نماییم
تا کی به نقاب و پرده یک ره    از کوی برآی تا برآییم
چون تو صنم و چو ما شمن نیست    شهری و گلی تویی و ماییم
آخر نه ز گلبن تو خاریم    آخر نه ز باغ تو گیاییم
گر دسته‌ی گل نیاید از ما    هم هیزم دیگ را بشاییم
بادی داریم در سر ایراک    در پیش سگ تو خاکپاییم
آب رخ ما مبر ازیراک    با خاک در تو آشناییم
از خاک در تو کی شکیبیم    تا عاشق چشم و توتیاییم
یک روز نپرسی از ظریفی    کاخر تو کجا و ما کجاییم
زامد شد ما مکن گرانی    پندار که در هوا هباییم
بل تا کف پای تو ببوسیم    انگار که مهر لالکاییم
برف آب همی دهی تو ما را    ما از تو فقع همی گشاییم
با سینه‌ی چاک همچو گندم    گرد تو روان چو آسیاییم
بر در زده‌ای چو حلقه ما را    ما رقص کنان که در سراییم
وندر همه ده جوی نه ما را    ما لاف زنان که ده خداییم
از شیر فلک چه باک داریم    چون با سگ کویت آشناییم
ما را سگ خویش خوان که تا ما    گوییم که شیر چرخ ماییم
پرسند ز ما که‌اید گوییم    ما هیچ کسان پادشاییم
تو بر سر کار خویش می‌باش    تا ماهله خود همی درآییم
کز عشق تو ای نگار چنگی    اکنون نه سناییم ناییم

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری تسنیمسایت مشرقسایت عصرایرانخبرگزاری مهرسایت الفسایت ارانیکوروزنامه همدلیسایت زومیتروزنامه تعادلروزنامه رسالت