چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

کاهگل


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن کاهگل در خواب خوب نیست به خصوص اگر دست و پایتان به آن آلوده باشد. اندودن بام‌خانه با کاهگل نشان فرار‌رسیده غم و اندوهی است که دامن خانواده را هم می‌گیرد و به شخص بیننده خواب منحصر نمی‌شود. درست‌کردن کاهگل ایجاد ابتلا و بدبختی است به دست خویشتن. اگر دیدید کاهگل لگد می‌کنید به غم و غصه‌ای مبتلا می‌شوید. اگر دیدید دیگری کاهگل برای شما لگد می‌کند و آماده می‌سازد غمی برای شما می‌رسد که مترصد و منتظر آن بوده‌اید و فکر می‌کردید دامن شما را بگیرد. اگر ببینید که در کاهگل افتاده‌اید شما را به بلا مبتلا می‌کنند ولی از امام صادق علیه‌السلام نقل است که: چنانچه از گل بیرون آئید و خود را بشوئید و لباس دیگری بپوشید که اثر گل در خواب از بین برود رفع بلا و نگرانی می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوز