شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
مجله ویستا

جام می پر کن که بی جام میم انجام نیست


جام می پر کن که بی جام میم انجام نیست    تا به کام او شوم این کار جز ناکام نیست
ساقیا ساغر دمادم کن مگر مستی کنم    زان که در هجر دلارامم مرا آرام نیست
ای پسر دی رفت و فردا خود ندانم چون بود    عاشقی ورزیم و زین به در جهان خودکام نیست
دام دارد چشم ما دامی نهاده بر نهیم    کیست کو هم بسته و پا بسته‌ی این دام نیست

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت تابناکسایت خبرآنلاینسایت آفتاب نیوزسایت شفقناروزنامه ابتکارروزنامه اعتمادسایت ارانیکوروزنامه آرمان ملیخبرگزاری برناخبرگزاری ایسنا