چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

تخت


  منوچهر مطیعی تهرانی
در مورد تخت عیناً نوشته معبران کهن را نقل می‌کنم. نوشته‌اند اگر کسی ببیند که بر تخت نشسته که چیزی بر آن گسترده نیست نشان آن است که به سفر می‌رود و اگر ببیند که روی تحت خوابیده یا نشسته و چیزی بر تخت گسترده به قدر و قیمت آن تخت دشمنانش را مقهور می‌کند و شکست می‌دهد ولی عاقبت او را بر دار کنند و اگر ببیند که از تخت افتاده از قدر و منزلت ساقط می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناخبرگزاری ایسناروزنامه تعادلخبرگزاری یورونیوزسایت رویداد 24سایت نامه نیوزسایت مشرقسایت ارانیکوروزنامه همدلیسایت شفقنا