چهارشنبه, ۲۴ مهر, ۱۳۹۸ / 16 October, 2019
مجله ویستا

شب شد ای خواجه ز کی آخر آن یار تو کو


شب شد ای خواجه ز کی آخر آن یار تو کو    یار خوش آواز تو آن خوش دم و شش تار تو کو
یار لطیف تر تو خفته بود در بر تو    خفته کند ناله خوش خفته بیدار تو کو
گاه نماییش رهی گوش بمالیش گهی    دم ز درون تو زند محرم اسرار تو کو
زنده کند هر وطنی ناله کند بی‌دهنی    فتنه هر مرد و زنی همدم گفتار تو کو
دست بنه بر رگ او تیز روان کن تک او    ای دم تو رونق ما رونق بازار تو کو

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه تعادلروزنامه آفتاب یزدروزنامه اعتمادروزنامه توسعه ایرانیسایت شفقنا