یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

در دلت چیست عجب که چو شکر می‌خندی


در دلت چیست عجب که چو شکر می‌خندی    دوش شب با کی بدی که چو سحر می‌خندی
ای بهاری که جهان از دم تو خندان است    در سمن زار شکفتی چو شجر می‌خندی
آتشی از رخ خود در بت و بتخانه زدی    و اندر آتش بنشستی و چو زر می‌خندی
مست و خندان ز خرابات خدا می‌آیی    بر شر و خیر جهان همچو شرر می‌خندی
همچو گل ناف تو بر خنده بریده‌ست خدا    لیک امروز مها نوع دگر می‌خندی
باغ با جمله درختان ز خزان خشک شدند    ز چه باغی تو که همچون گل‌تر می‌خندی
تو چو ماهی و عدو سوی تو گر تیر کشد    چو مه از چرخ بر آن تیر و سپر می‌خندی
بوی مشکی تو که بر خنگ هوا می‌تازی    آفتابی تو که بر قرص قمر می‌خندی
تو یقینی و عیان بر ظن و تقلید بخند    نظری جمله و بر نقل و خبر می‌خندی
در حضور ابدی شاهد و مشهود تویی    بر ره و ره رو و بر کوچ و سفر می‌خندی
از میان عدم و محو برآوردی سر    بر سر و افسر و بر تاج و کمر می‌خندی
چون سگ گرسنه هر خلق دهان بگشاده‌ست    تویی آن شیر که بر جوع بقر می‌خندی
آهوان را ز دمت خون جگر مشک شده‌ست    رحمت است آنک تو بر خون جگر می‌خندی
آهوان را به گه صید به گردون گیری    ای که بر دام و دم شعبده گر می‌خندی
دو سه بیتی که بمانده‌ست بگو مستانه    ای که تو بر دل بی‌زیر و زبر می‌خندی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش لامپ فلورسنت ال سی دی

سایت همشهری‌آنلاینسایت سخت‌افزارمگخبرگزاری ایرناروزنامه خراسانسایت دیپلماسی ایرانی