پنجشنبه, ۲۳ آبان, ۱۳۹۸ / 14 November, 2019
مجله ویستا

چون نمودی رخ به من یک لحظه بدخوئی مکن


چون نمودی رخ به من یک لحظه بدخوئی مکن    شربت دیدار شیرین به ترش روئی مکن
می‌کنم گر بیخ عیش خویش میگوئی بکن    می‌کنم گر قصد جان خویش میگوئی مکن
با بدان نیکی ندارد حاصلی غیر از بدی    گر بخود بد نیستی با غیر نیکوئی مکن
غمزه‌ات محتاج افسون نیست در تسخیر خلق    صاحب اعجاز را تعلیم جادوئی مکن
من که خود کم کرده‌ام دل در رهت دادم مده    عاشق بیداد را خوش دل به دلجوئی مکن
گر درین دیوان گناه ما خطای عاشقی است    گو کسی در نامه‌ی ما این خطا شوئی مکن
ترک بد خوئی کن اما با گدای پرهوس    گرچه باشد محتشم زنهار خوش خوئی مکن

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


خبرگزاری برناخبرگزاری فارسسایر منابعوبگردیسایت دیپلماسی ایرانی