چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸ / 21 August, 2019
مجله ویستا

اگر شراب خوری صد جگر کباب شود


اگر شراب خوری صد جگر کباب شود    وگر تو مست شوی عالمی خراب شود
ز دیده گر ننهد سر به جیب سیل سرشگ    ز سوز آتش دل سینه‌ام کباب شود
ز جیب پیرهنت هر صباح خیزد نور    چنان که دست و گریبان بفتاب شود
نکوست رشته‌ی زرین مهر و هاله‌ی ماه    که این سگان تو را طوق و آن طناب شود
اگر به عارض خوی کرده از چمن گذری    سمن ز شرم عرق ریزد و گل آب شود
ز روی تست فروغ جهان مباد آن روز    که افتاب جمال تو در نقاب شود

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرهاخبرگزاری یورونیوزسایت رویداد 24روزنامه خراسانروزنامه شهروندخبرگزاری ایلنا