شنبه, ۳۱ فروردین, ۱۳۹۸ / 20 April, 2019
مجله ویستا

شیشه


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران نوشته‌اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می‌شود. اگر در خواب فقط شیشه ببینیم اشاره کلی است به زن و بیشتر باید دید که درون شیشه چیست یا شیشه برای چه هدف و منظوری فراهم آمده است. شیشه‌هائی که درون آنها مشروبات الکلی می‌ریزند اشاره‌ای هستند به فساد و تباهی و گناه. اگر شیشه‌ای داریم که درون آن آب ریخته‌ایم نشان آن است که از جانب زن یا همسر بیننده خواب امنیت و راحت پدید می‌آید. اگر شیشه رنگی باشد نوع رنگ اهمیت پیدا می‌کند. اصولاً شیشه‌های رنگی اشاره به مشکلات هستند ولی اندکی تفاوت بین آنها وجود دارد. شیشه سرخ دعوا و خشم و غضب است. سیاه خوب نیست و زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنانچه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می‌توانید آن مشکل را رفع نمائید. اگرِشیشه شکسته بود نشان از شکستگی دل است.
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
دیگ بخار
مرکز تافل زبان نگار، برگزار کننده آزمون تافل

مرکز تخصصي آموزش زبانهاي خارجي زبان نگار
اجاره خودرو
پرداخت paypal
مکانیک سیار باطری ساز امداد خودرو تعمیر خودرو …
فروش جوجه بوقلمون بیوتی 1 روزه و 1 ماهه و …

سرخط خبرها

 از میان خبرها

 گزارش / تحلیل