سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

شد پرده درم سوز درون از تو چه پنهان


شد پرده درم سوز درون از تو چه پنهان    افتاده دل از پرده برون از تو چه پنهان
هرچند چو فانوس به دل پرده کشیدم    پوشیده نشد سوز درون از تو چه پنهان
تا مهر گیاه خط سبزت شده پیدا    مهر دل من گشته فزون از تو چه پنهان
سرگرمیم از عشق تو بر عاقل و جاهل    روشن شده از داغ جنون از تو چه پنهان
دل کرد بسی کوشش و ننهفت ز مردم    افسانه‌ی عشقم به فسون از تو چه پنهان
تا کرده رقیب آرزوی باده‌ی لعلت    هستیم بهم در پی خون از تو چه پنهان
رازی که دل محتشم از خلق نهان داشت    بر جمله عیان گشت کنون از تو چه پنهان

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت مشرقسایت همشهری‌آنلاینسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایرناسایت زومیتسایت عصرایرانروزنامه خراسانسایت آفتاب نیوز