چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

تا جایزی همی نشناسی ز لایجوز


تا جایزی همی نشناسی ز لایجوز    اندر طریق عشق مسلم نه‌ای هنوز
عاشق نباشد آنکه مر او را خبر بود    از سردی زمستان و ز گرمی تموز
در کوی عشق راست نیابی چو تیر و زه    تا پشت چون کمان نکنی روی همچو توز
چون در میان عشق چو شین اندر آمدی    چون عین و قاف باش همه ساله پشت قوز
گر مرد این رهی قدم از جان کن و در آی    ور عاجزی برو تو و دین و ره عجوز

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت نامه نیوزسایت مشرقسایت تابناکروزنامه ابتکارسایت ارانیکوخبرگزاری صدا و سیماروزنامه رسالتسایت ورزش سهسایت رویداد 24روزنامه اعتماد