سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

ساقی اندر خواب شد خیز ای غلام


ساقی اندر خواب شد خیز ای غلام    باده را در جام جان ریز ای غلام
با حریف جنس درساز ای پسر    در شراب لعل آویز ای غلام
چند گویی مست گشتم می بنه    وقت مستی نیست مستیز ای غلام
چند پرهیزی از این پرهیز چند    از چنین پرهیز پرهیز ای غلام
بیش از این بدخوبی و تندی مکن    ساعتی با ما بیاویز ای غلام
در پناه باده شو چون انوری    وز غم ایام بگریز ای غلام
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ویندوز اورجینال/ نصب ویندوز

سایت انتخابسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایر منابعسایت عصرایران