دوشنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۸ / 20 January, 2020
مجله ویستا

فر ـ مو


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر مردی در خواب ببیند که سر خود را فر‌زده است در روزهای آینده عملی زشت و ناپسند مرتکب می‌شود که مورد مواخذه قرار می‌گیرد و آبرویش به مخاطره می‌افتد ولی اگر زنی در خواب ببیند که گیسوی خویش را فر زده است درخانواده عزیز می‌شود و شوهر و دیگر کسانی که در خانه هستند نسبت به او توجه بیشتری نشان می‌دهند. فر‌زدن نیز مانند امور مربوط به زنان در رویا برای مردان خوب نیست و فقط برای زنان تعبیر متعادل پیدامی‌کند. آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوائی است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه اعتمادخبرگزاری برناسایت اعتماد آنلاینسایت تابناکروزنامه آفتاب یزدسایت عصرایرانخبرگزاری صدا و سیماسایت انتخابروزنامه دنیای اقتصادخبرگزاری ایرنا