چهارشنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۸ / 24 July, 2019
مجله ویستا

تا به کی جان کسی دل بری از هیچ کسان


تا به کی جان کسی دل بری از هیچ کسان    آفت حسن بتان است هجوم مگسان
تو ز خود غافلی ای شمع ملک پروانه    که چو گل هر نفسی میزنی آتش به کسان
زده آتش به جهان حسن تو وز بیم نفس    تا شود روی تو آئینه‌ی آتش نفسان
کشور حسن بیک تاخت بگیری چو شوند    هم رهان ره سودای تو باری فرسان
به حریم حرمت پای سگانست دراز    وز سر کوی تو شیران همه کوته مرسان
رزق شاهنشهی حسن چه داند صنمی    که سجود در او سرزند از بوالهوسان
بندگیها کندت محتشم بی کس اگر    مکنی نسبتش از بنده شناسی به کسان
همچنین مشاهده کنید
 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرها
خبرگزاری ایرناروزنامه آرمانخبرگزاری تسنیمروزنامه خراسانسایت فرارو