پنجشنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۸ / 27 February, 2020

مجله ویستا

غرابه


  منوچهر مطیعی تهرانی
غرابه شیشه‌ای است بزرگ و شکم‌دار با دهانه‌ای تنگ که در آن مایعات را انبار می‌کردند و نگه می‌داشتند که اکنون با وجود ظروف پلاستیکی نه مورد مصرف دارد و نه ساخته می‌شود. دیدن غرابه در خواب مثل چند شیئی دیگر که نوشتم توقع و انتظار و میزان طمع و آز ماست در امور مالی. برخی از معبران نوشته‌اند که غرابه خادم است یا ناظر خرید خانواده که پول را به او می‌سپاریم تا خرید‌های لازم را انجام دهد و به افراد خانواده نیز اگر بخواهند و طلب کنند هر یک سهمی به تناسب بپردازد. این تعبیر از آن جهت شده که ساغرها و تنگ‌ها را از غرابه پر می‌کردند و سر سفره می‌بردند و یک غرابه می‌توانست چندین تنگ و ساغر را پر کند و به هر کدام به اندازه ظرفیتی که داشتند سهم بدهد. اگر در خواب احیاناً غرابه‌ای دیدید چنین کسی در زندگی بیداری شما پیدا می‌شود و نقش می‌گیرد و اگر ببینید غرابه‌ای داشتید و آن را شکستید یا خود شکست همان شخص را از دست می‌دهید. به تأویلی که در بالا نوشتم اگر غرابه را میزان آز و طمع خویش بدانیم وجود یک غرابه بزرگ در خواب ما نشان‌دهنده این است که آز و طمع زیاد داریم و بسیار حریص هستیم و آزمند شده‌ایم یا می‌شویم و چنانچه آن غرابه را بشکنیم به راه درست زندگی باز می‌گردیم و آز و طمع را از خود می‌رانیم.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جام جمروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری یورونیوزروزنامه رسالتسایر منابعسایت مشرقروزنامه همشهریسایت ارانیکوروزنامه آرمان ملی