یکشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 16 June, 2019
مجله ویستا

از قصه حال ما نپرسی


از قصه حال ما نپرسی    وز کشتن عاشقان نترسی
ای گوهر عشق از چه بحری    وی آتش عشق از چه درسی
آن جا که تویی کی راه یابد    زان جانب چرخ و عرش و کرسی
ای دل تو دلی نه دیگ آهن    از آتش عشق چند تفسی
جان و دل و نفس هر سه سوزید    تا کی گویم ظلمت نفسی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

خبرگزاری یورونیوزخبرگزاری مهرخبرگزاری ایرناخبرگزاری ایسناسایت 55 آنلاین