یکشنبه, ۲۷ بهمن, ۱۳۹۸ / 16 February, 2020
مجله ویستا

جیغ


  منوچهر مطیعی تهرانی
چنانچه در خواب صدای جیغ شنیدید خبری به شما می‌رسد که بستگی دارد به عکس العمل شما در مقابل آن. اگر از شنیدن صدای جیغ ترسیدید و ناراحت شدید خبری ناراحت کننده است ولی اگر از شنیدن آن ناراحت و ملول نشدید خبری است معمولی. اگر صدای جیغ زنی را شنیدید که نتوانستید او را ببینید کسی شما را فریب می‌دهد و اگر او را دیدید زنی است که روی شما و اعمال شما و تصمیم‌هایی که می‌گیرید اثر می‌گذارد. اگر کسی جیغ کشید و دنباله صدای او به آواز مبدل گردید دوستی از شما حرف می‌زند و به شما کمک می‌کند یا خبری از یک دوست به شما می‌رسد. جیغ مخصوص انسان است و خروش حیوانات تعابیر دیگری دارد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری صدا و سیماروزنامه جمهوری اسلامیسایت فراروسایت پارسینهسایت اعتماد آنلاینسایر منابعخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری فارسروزنامه توسعه ایرانیسایت الف