شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

از نازکی که رنگ رخ یار می‌نماید


از نازکی که رنگ رخ یار می‌نماید    گل با همه لطافت او خار می‌نماید
وانجا که سایه‌ی سر زلفش رخ بپوشد    روز آفتاب بر سر دیوار می‌نماید
داعی عشق او چو به بازار دین برآید    سجاده‌ها به صورت زنار می‌نماید
در باغ روزگار ز بیداد نرگس او    تا شاخ نرگسی به مثل دار می‌نماید
فردای وعده‌هاش چنان روزگار خواهد    کامسال با بهانه‌ی او پار می‌نماید
گفتم که بوسه گفت که زر گفتمش که جان    گفت ای زبون نگر که خریدار می‌نماید
گفتم که جان به از زر گفتا که گر چنین است    زانم ازین متاع به خروار می‌نماید
تدبیر چه که هرکه ز گیتی به کاری آمد    در کار او فروشد و هم کار می‌نماید
زینسان که مانده‌اند کرا کار ازو برآید    چون کار انوری ز غمش زار می‌نماید
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش لامپ فلورسنت ال سی دی

خبرگزاری اسپوتنیکخبرگزاری تسنیمروزنامه ابتکارسایت اعتماد آنلاینروزنامه سازندگی