پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020

مجله ویستا

نگویی تا به گلبن بر چه غلغل دارد آن قمری


نگویی تا به گلبن بر چه غلغل دارد آن قمری    که چندان لحن می‌سازد همی نالد ز کم صبری
به لحن اندر همی گوید که سبحانا نگارنده    که بنگارد چنان رویی بدان خوبی و خوش چهری
مسیحادم و موسی کف سلیمان طبع و یوسف رخ    محمد دین و آدم رای و خو کرده به بی‌مهری
به روز آرایش مکتب شبانگه زینت ملعب    ضیاء روز و شمع شب شکر لب بر کسان خمری
اگر آتش پرستی را ز عشق او بترساند    ز بیم آتش عشقش شود بیزار از گبری

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آفتاب یزدسایت الفخبرگزاری ایسناسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری برناروزنامه ایرانوبگردیسایت آفتاب نیوزروزنامه توسعه ایرانیروزنامه ابتکار