پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020
مجله ویستا

گلاب


  منوچهر مطیعی تهرانی
گلاب اشک است و می‌دانیم که گلاب را تقطیر می‌کنند و از گل می‌گیرند و اشک را نیز زیرا در شادی می‌ریزیم و هم در غم و اندوه و ماتم. به هر حال گلاب در خواب اشک است ولی باید دید گلاب را کجا و در چه شرایطی در خواب می‌بینیم. اگر در خواب بوی گلاب استشمام کردید خوب است و خبری خوش به شما می‌رسد. می‌گویند ملائک و کروبیان از هر کجا که بگذرند یا هر جا حضور یابند فضای آن جا عطر‌آگین و معطر می‌شود زیرا آنها یکی از بوهای بهشتی را با خود می‌‌آورند.معبران کهن بر مبنای این اعتقاد نوشته‌اند که اگر در خواب بوی گلاب استشمام کنید خبری خوش به شما می‌رسد یا امیدی در دلتان پدید می‌آید که باعث تقویت روحیه شما می‌شود. ولی اگر دیدید که خودتان گلاب دارید و مصرف می‌کنید گریه خواهید کرد. گاهی پیش می‌آید که شخصی در یکی از اماکن مقدس زیارتی از فرط هیجان به گریه می‌افتد و گاه پیش می‌آید که در غم و رنج خود اشک می‌ریزیم به هر حال گلاب اشک است. اگر دیدید کسی گلاب می‌پاشد، آن‌طور‌که در روزه‌خوانی‌ها و اماکن زیارتی گلاب پاشی می‌کنند، کسی شما را می‌گریاند و اشکتان را در‌‌می‌آورد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری مهرخبرگزاری برناروزنامه توسعه ایرانیروزنامه اعتمادخبرگزاری صدا و سیماروزنامه تعادلسایت پارسینهسایت انتخاب