جمعه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۹ / 3 April, 2020

مجله ویستا

تابه


  منوچهر مطیعی تهرانی
تابه که ما امروز به آن ماهی‌تابه می‌گوییم ظرفی است که به ندرت ممکن است در رویای مردان دیده شود و برای زنان نیز طبیعی است چون به کار روزانه ایشان مربوط است. اگر مردی در خواب ببیند که تابه‌ای نو و براق دارد با زنی خوب روز آشنا می‌شود که کاردان و خانه‌دار و مدیر است و اگر دید تابه‌اش کثیف و سوراخ و قراضه است با همسرش اختلاف پیدا می‌کند و بین آنها بگو مگوی شدید در می‌گیرد. اگر مرد مجردی خواب ببیند که تابه‌ای کثیف و سوراخ و قراضه دارد زنی کریه و زشت و بدخلق و خانه آتش زن در زندگی آینده او نقش حساس پیدا می‌کند. فروختن تابه طلاق همسر است و اگر جوانی ببیند که تابه‌ای نو می‌خرد عاشق می‌شود و ازدواج می‌کند. چنانچه زنی در خواب ببیند که شوهرش برای او تابه‌ای نو خریده و به خانه آورده گرفتار هوو می‌شود. اگر مردی در خواب ببیند که آشپزخانه یا اتاق پر از تاوه‌های کثیف می‌باشد کاری خلاف طبع و رضای زن‌های خانه انجام می‌دهد به طوری که همه علیه او خواهند شورید حتی دختر و مادرش. اگر مردی ببیند که دو تابه در آشپزخانه است یکی بزرگ و دیگری کوچک صاحب دختری می‌شود که آن دختر از هر جهت به مادرش شبیه خواهد بود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ارانیکوسایت رویداد 24سایت آفتاب نیوزروزنامه خراسانخبرگزاری ایسناخبرگزاری یورونیوزسایت دیدارنیوزسایت انتخابروزنامه اعتمادسایت مشرق