چهارشنبه, ۲۹ خرداد, ۱۳۹۸ / 19 June, 2019
مجله ویستا

شرح حال و معاینه در استرابیسم


در شرح حال، سابقه فاميلى استرابيسم و آمبليوپي، سن شروع (هر چه کمتر باشد پيش‌آگهى براى ديد دو چشمى بدتر است)، سرعت ايجاد آن نوع انحراف و رابطه آن با نگاه به دور و نزديک و ثابت بودن فيکساسيون در يک چشم يا جابه‌جائى متناوب آن بين دو چشم بايد مشخص شود.
   معاينه حرکات چشم
معاينه حرکات چشم، در معاينه Ductionها (حرکات تک چشمي) هر گونه کاهش حرکت نشان‌دهندهٔ ضعف در ميدان عمل آن عضله است. جهت معاينه ورشن‌ها (حرکات توأم چشم‌ها) فرد را در وضعيت‌هاى اوليه (نگاه به روبه‌رو)، ثانويه (راست، چپ، بالا، پائين) و ثالثيه (بالا و راست، بالا و چپ، پائين و راست، پائين و چپ)، در حالى‌که به نور چراغ قوه نگاه مى‌کند معاينه مى‌کنيم که در اين حالت بر حسب اينکه فرد با چشم فلج فيکس مى‌کند يا با چشم سالم به‌ترتيب فزونکارى عضله همراه در چشم سالم يا کم‌کارى عضله فلج در چشم فلج مشاهده مى‌شود (بر طبق قانون هرينگ) (شکل آزمون ورشن‌ها. فلج بودن مايل فوقانى چپ). جهت معاينه همگرائي، نقطه نورانى که فرد به آن نگاه مى‌کند را به‌سمت پل بينى او مى‌آوريم و به او مى‌گوئيم سعى کند نقطه نورانى را به‌طور واحد ببيند و تا آن حد ادامه مى‌دهيم تا همگرائى دو چشم به‌هم خورد و چشم غير غالب به خارج برود، در اين حالت فاصله اين نقطه از پل بينى (نقطه نزديک همگرائي) مقدار همگرائى را نشان مى‌دهد. اين مقدار حداکثر تا ۵ سانتى‌متر طبيعى است.
نسبت همگرائى تطابقى (AC, Accommodative Convergence) به تطابق ( A , Accommodation)(AC/A)جهت تعيين مقدار نسبت همگرائى به تطابق بسيار مفيد است و نقش مهمى ار در درک ازوتروپى تطابقى و درمان آن دارد (چرا که بعضى موارد ازوتروپى‌ها ناشى از نسبت بالاى AC بر A مى‌باشد و در اين حالت چشم‌ها همراه تطابق لازم براى ديدن اجسام نزديک، همگرائى بيشتر از معمول از خود نشان مى‌دهند و اين همگرائى شديد عامل ازوتروپى بيمار مى‌باشد). واگرائى بر خلاف تصور گذشته يک پدپدهٔ فعال است و نه ناشى از شل شدن همگرائي، ولى از نظر بالينى به‌ندرت مورد معاينه قرار مى‌گيرد.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه سازندگیسایت الفروزنامه تعادلروزنامه ایرانروزنامه خراسان