چهارشنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۸ / 24 April, 2019
مجله ویستا

تریبون


  منوچهر مطیعی تهرانی
تریبون در خواب تجسمی است از غرور و خودخواهی و تفاخر و زیاده‌طلبی. چنانچه در خواب ببینید پشت تریبون ایستاده‌اید و حرف می‌زنید گرفتار غرور و زیاده‌طلبی خواهید شد. اگر ببینید کسی دیگر پشت تریبون ایستاده و سخن می‌گوید با انسانی مزاحم و تصدیع دهنده بر می‌خورید و آشنا می‌شوید. اگر تریبون خالی دیدید زمینه‌ای پیش می‌آید که شما خود را بنمایانید اما نه آن طور که واقعاً هستید بلکه به تظاهر و ریا. فرود آمدن از تریبون ندامت از کارهای ریاکارانه و واقع بینی و همه این‌ها درست است به شرطی که اصلاً اهل نطق و خطابه نباشید و چنانچه معمولاً پشت تریبون می‌روید و حرف می‌زنید یا معلم و استاد دانشگاه هستید و در آمفی‌تاتر سخن می‌رانید خواب شما عادی است و تعبیر ندارد. پشت تریبون رفتن و حرف زدن تمایل شما را به تسلط بر دیگران باز می‌گوید و نشان آن است که در واقع خود را ضعیف می‌شناسید و می‌کوشید با دیگران برابری یا بر آنها امتیاز حاصل نمائید. اگر در خواب ببینید که حرف می‌زنید اما شنونده ندارید نشان آن است که به خودتان متکی نیستید. اگر در خواب دیدید که شلوغ است و شنونده بسیار دارید و شما پشت تریبون قرار گرفته‌اید نشان آن است که مردم درباره شما حرف خواهند زد و عیب جوئی می‌کنند به‌خصوص اگر در خواب صدای خودتان را بشنوید.
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
تعمیر مانیتور/ال سی دی/مانیتور صنعتی/TV/تلویزیون
کلینیک پوست و مو لی لی

بهترین آموزشگاه زبان آلمانی در تهران
تولیدکننده و فروشنده پراستیک اسید
مرکز تخصصي آموزش زبانهاي خارجي زبان نگار
اجاره خودرو
بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در تهران

سرخط خبرها

 از میان خبرها

 گزارش / تحلیل