پنجشنبه, ۱۰ آذر, ۱۴۰۱ / 1 December, 2022
مجله ویستا

باغ ترا نظارگیانی که دیده‌اند


باغ ترا نظارگیانی که دیده‌اند    گفتند سبزه های خوشش بر دمیده‌اند
در بوستان حسن تو گل بر سر گلست    در بسته بوده‌ای و گلش را نچیده‌اند
ای باد سرگذشت جدایی به گل بگوی    زین بلبلان که سر به پر اندر کشیده‌اند
آیا چگونه می‌گذرد تلخی قفس    بر توتیان که بر شکرستان پریده‌اند
شکرت به خون رقم شود ار سر بری به جور    عشاق را زبان شکایت بریده‌اند
از بی‌حقیقیست شکایت ز مردمی    کز بهر ما هزار حکایت شنیده‌اند
وحشی بیا که آمده آن بلهوس گداز    زرهای کم عیار به آتش رسیده‌اند


همچنین مشاهده کنید

روزنامه تعادلروزنامه ابتکارروزنامه شهروندسایت بیتوتهسایت نورنیوزسایت اقتصادنیوزسایت مشرقسایت نامه نیوزسایت جمارانخبرگزاری ایسنا