سه شنبه, ۶ اسفند, ۱۳۹۸ / 25 February, 2020

مجله ویستا

تماشا را یکی بخرام در بستان جان ای جان


تماشا را یکی بخرام در بستان جان ای جان    ببین در زیر پای خویش جان افشان جان ای جان
نخواهد جان دگر جانی اگر صد جان برافشاند    که بس باشد قبول تو بقای جان جان ای جان
ترا یارست بس در جان ز بهر آنکه نشناسد    ز خوبان جز تو در عالم همی درمان جان ای جان
ز بهر چشم خوب تو برای دفع چشم بد    کمال عافیت باشد همه قربان جان ای جان
از آن تا در دل و دیده گهر جز عشق تو نبود    برون روید گهر هر دم ز بحر و کان جان ای جان
همه عالم چو حرف «ن» از آن در خدمتت مانده    که از کل نکورویان تویی خاص آن جان ای جان
ز بهر سرخ رویی جان چه باشد گر به یک غمزه    ز خوبان جان براندایی تو در میدان جان ای جان
به نور روی تست اکنون همه توحید عقل من    به کفر زلف تست اکنون همه ایمان جان ای جان
سنایی وار در عالم ز بهر آبروی خود    سنایی خاکپای تست سر دیوان جان ای جان

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه همشهریروزنامه آرمان ملیسایت خبرآنلاینوبگردیسایت فراروسایت زومیتسایت آفتاب نیوزسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه ایرانسایت تابناک