شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
مجله ویستا

چو یار تیغ ستیز از نیام کین بدر آرد


چو یار تیغ ستیز از نیام کین بدر آرد    زمانه دست تعدی ز آستین بدر آرد
زند چو غمزه‌ی و خویش را به لشگر دلها    کرشمه صد سپه فتنه از کمین بدر آرد
اگر ز شعبده‌ی عشق گم شود دل خلقی    چو بنگری سر از آن جعد عنبرین بدر آرد
امین عشق گذارد نگین مهر چو بر دل    ز خاک صبح جزا مهر آن زمین بدر آید
پس از هزار محل جویمش جریده جویابم    فلک ز رشگ نگهبانی از زمین به در آرد
نهان به کس منشین و چنان مکن که جنونم    گرفته دامنت از بزم عیش تن بدر آرد
رسد نسیم گل پند محتشم به تو روزی    که سبزه است سر از اوراق یاسمین بدر آرد

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ارانیکوسایت تابناکسایت زومیتسایت اعتماد آنلاینروزنامه همشهریخبرگزاری تسنیمخبرگزاری اسپوتنیکسایت مشرقخبرگزاری ایسناروزنامه همدلی