یکشنبه, ۱۷ فروردین, ۱۳۹۹ / 5 April, 2020

مجله ویستا

تا هلاک عاشقان از طره‌ی شبرنگ تست


تا هلاک عاشقان از طره‌ی شبرنگ تست    وای مسکین عاشقی کو را دل اندر چنگ تست
عاشق مسکین چه داند کرد با نیرنگ تو    جادوی بلبل اسیر چشم پر نیرنگ تست
نافه‌ی آهو غلام زلف عنبر بوی تست    عنبر سارا رهین خط سبز از رنگ تست
تا نهفته مشک باشد مر ترا در زیر سیم    دستهای عاشقان یکباره زیر سنگ تست
من به رنگ تو ندیدم هیچ کس را در جهان    بر تو عاشق باد هر کو در جهان همرنگ تست

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناروزنامه ایرانسایت مشرقروزنامه همدلیسایت دیپلماسی ایرانیسایت اعتماد آنلاینروزنامه اعتمادروزنامه سازندگیسایر منابعروزنامه شهروند