سه شنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۸ / 18 June, 2019
مجله ویستا

کنم چو شرح غم او سواد بر کاغذ


کنم چو شرح غم او سواد بر کاغذ    سرشک من نگذارد مداد بر کاغذ
فرشته نیز گواهی نویسد اربیند    به قتل من خط آن حور زاد بر کاغذ
رقیب تا چه بد از من نوشته بود که یار    ز من نهفت چو چشمش فتاد بر کاغذ
محل نامه نوشتن مرا ز دغدغه کشت    به نام غیر قلم چون نهاد بر کاغذ
نوشت نامه به اغیار و این به ترکه نگاشت    به رمز نام خود از اتحاد بر کاغذ
نبود بس خط کلکش که مهر خاتم نیز    نهاد از جهت اعتماد بر کاغذ
بیاد محتشمش لیک چون عنان جنبید    قلم ز دغدغه‌ی او ستاد بر کاغذ
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

خبرگزاری اسپوتنیکروزنامه همشهریسایت رویداد 24خبرگزاری مهرسایت سخت‌افزارمگ