پنجشنبه, ۱۹ تیر, ۱۳۹۹ / 9 July, 2020
مجله ویستا

ای ابرویت به وقت اشارت زبان حسن


ای ابرویت به وقت اشارت زبان حسن    شهرت ده زبان دگر در زمان حسن
ز آمد شد خیال تو در شاه راه چشم    از یکدگر نمی‌گسلد کاروان حسن
از تیر عشق اهل زمین پر برآورند    آرد چو غمزه‌ات به کشاکش کمان حسن
خوبی به غایتی که زلیخا نمی‌برد    در جنب خوبی تو به یوسف گمان حسن
چندان نیافریده دل اندر جهان مرا    کان بت کند ببردنشان امتحان حسن
عالم ز دل تهی شد و آن مه نمی‌دهد    از دلبری هنوز زمانی امان حسن
روزی که صدهزار سر از تن بیفکند    باشد به جرم بد مددی سرگران حسن
چشمت که گرم تربیت مرغ غمزه است    شهباز پرور آمده در آشیان حسن
جز بهر پیشکاری حسنت جهان نداد    پیش از تصرف تو به یوسف جهان حسن
میداشت بهر فتنه آخر زمان نگاه    آیینه‌ات زمانه در آیننه‌دان حسن
از نوبهار حسن چه گلها که بشکفد    روزی که گرد روی تو گردد خزان حسن
تا غارت بهار چمنها کند خزان    بادا دعای محتشمت پاسبان حسن


همچنین مشاهده کنید
روزنامه شهروندسایر منابعسایت زومیتروزنامه جام جمروزنامه آرمان ملیخبرگزاری ایسناخبرگزاری یورونیوزسایت نامه نیوزخبرگزاری مهرسایت شفقنا