دوشنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۸ / 20 January, 2020
مجله ویستا

چوگان


  منوچهر مطیعی تهرانی
چوگان گسستگی و پریشانی است و از این خانه به آن خانه رفتن و از این شهر به آن شهر شدن. اگر ببینید که خودتان سوار بر اسب هستید و چوگان بازی می‌‌کند و شما تماشاگر هستید احتمال تزلزل و خطر هست. اگر گویی که زده شده پیش پای شما بیفتد خوب است ولی اگر گویی بزنید که از شما دور شود و ببینید خوب نیست. اگر گوی را گرفتید مسئولیتی متوجه شما می‌شود. چنانچه قاضی هستید رأی مهمی باید صادر کنید، کاسب هستید باید ریسک کنید و سرمایه را به خطر بیاندازید و اگر دختر هستید باید اتخاب کنید. اگر به دنبال گوی بروید و بتازید تحولی در زندگیتان پدید می‌آید. به هر حال دیدن چوگان و گوی چه خود بازیگر باشید و چه تماشاچی نشان از آشفتگی و پریشانی کارها است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه همشهریروزنامه جام جموبگردیخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه ابتکارسایت مشرقروزنامه خراسانخبرگزاری ایرناسایت رویداد 24