چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
مجله ویستا

دارم از طبع ستم خیز تو حظی و چه حظ


دارم از طبع ستم خیز تو حظی و چه حظ    وز عتاب شعف آمیز تو حظی و چه حظ
می‌کنم با نفس آمیز نگه‌های عجب    از نگاه غضب‌آمیز تو حظی و چه حظ
آن که وی جرعه‌کش بزم تو بود امشب داشت    پیش اغیار به پرهیز تو حظی و چه حظ
نیم بسمل شده تیغ تغافل امروز    می‌کند از نگه تیز تو حظی و چه حظ
دل که از شوق کلام تو کبابست کباب    دارد از لعل نمک ریز تو حظی و چه حظ
وقت تغییر عذارت که شد آزرده رقیب    کردم از سبزه‌ی نوخیز تو حظی و چه حظ
محتشم را که به یک موی دل آویخته‌ای    دارد از موی دلاویز تو حظی و چه حظ


همچنین مشاهده کنید
روزنامه شرقسایر منابعسایت مجله شبکهسایت آفتاب نیوزسایت پارسینهسایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکوخبرگزاری فارسوبگردیسایت اعتماد آنلاین