چهارشنبه, ۷ اسفند, ۱۳۹۸ / 26 February, 2020

مجله ویستا

ساق


  منوچهر مطیعی تهرانی
از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کنند که ( ساق در خواب عمر است) یا مردان را زن است و زنان را شوهر. بسیاری دیگر از معبران نیز ساق‌ها را در خواب عمر و زندگی دانسته‌اند و دسته‌ای دیگر مال دنیا و به‌خصوص مالی که صرف معشیت می‌شود. علت اختلاف در تعابیر این است که ساق‌ها اعضائی هستند که قیام ما بر آنها انجام می‌گیرد و این بستگی دارد به اینکه ما بر چه چیز متکی و قائم هستیم. اما صادق علیه‌السلام فرموده ( زنان را شوهر است و مردان را زن) درست همین است چون زن بر مرد متکی است و مرد به وجود زن نیازمند. همین‌طور است مال دنیا و عمر و زندگی. آنها که به دارائی خویش اتکا دارند و کسانی که به حیات چند‌روزه دنیا به شدت دل بسته‌اند. اگر در خواب دیدید که ساق‌ها و پاهای پشمالو و پر‌موئی دارید به قدر موئی که بر پای خویش می‌بینید مقروض و وامدار می‌شوید. اگر موئی که می‌بینید آنچنان زیاد باشد که شانه بر آن گیر بکند دین و وام شما بسیار خواهد بود، یعنی آن قدر که از مجموع دارائی شما بیشتر است و چنانچه اندک بود آن چنان که با سر انگشت نتوانستید بگیرید بدهی مختصری پیدا می‌کنید که به راحتی می‌توانید بپردازید و برائت ذمه حاصل کنید و اگر موی چنان بود که طبیعی به نظر می‌رسید نشان انگیزه‌ای است در جهت قوام و استحکام و پایداری در مقابل مشکلات زندگی و این نشان بسیار نیکوئی است.
چنانچه در خواب ببینید که ساق‌های محکمی دارید زندگی به کام شما است و اگر ساق‌های شما بلند و کشیده باشد عمرتان دراز خواهد بود. اگر ساق‌های کوتاهی در خواب داشته باشید اما محکم و استوار، نشان آن است که زندگی را تا وقت مرگ به خوبی و کامروائی می‌گذرانید ولی ساق‌های بسیار کوتاه که با طول قامتتان ساز نباشد خوب نیست و معبران نوشته‌اند که خبر از کوتاهی عمر است. همین حالت است اگر در خواب ببینید که ساق‌های شما به هم پیچیده و نمی‌توانید پاها را از هم باز کنید و راه بروید. این نشان از پیچیدگی امور حیاتی است و خبر از مشکلات بسیار بغرنجی که با زندگی و دارائی شما ارتباط خواهد یافت. چنانچه در خواب ببینید که یک ساق شما چاق‌تر از ساق دیگر است با همسر خود اختلاف پیدا می‌کنید زیرا زن و مرد شریک زندگی یکدیگر‌اند و قوام هر یک بر دیگری است نقص و ضعف در یکی از ساق‌ها نشان از عدم تعادل و توافق بین زن و شوهر است. اگر در خواب ببینید که بر ساق پای شما دملی است که آماسیده و متورم‌شده مالی به قدر همان آماس نصیب شما می‌گردد و چنانچه در خواب مشاهده کنید بر ساق شما زخمی است دردناک که نمی‌توانید راه بروید نوعی بی‌نظمی در زندگی شما ایجاد می‌شود. اگر دیدید زخمی بر ساق دارید خون‌آلود که خون از آن زخم جاری است و فرو می‌چکد مالی راازدست می‌دهید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت عصرایرانوبگردیسایت همشهری‌آنلاینسایت تابناکروزنامه شهروندسایت مجله شبکهسایت انتخابسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایت رویداد 24