پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
مجله ویستا

کاکل که سر نهاده به طرف جبین تو


کاکل که سر نهاده به طرف جبین تو    صد فتنه می‌کند به سر نازنین تو
کین منت نشسته به خاطر مگر رقیب    حرفی ز کینه ساخته خاطر نشین تو
عمری دمید بر تو دل گرم بافسون    وز کین نگشت گرم دل آهنین تو
هشدار ای غزال که صد جا نشسته‌اند    صید افکنان دست هوس در کمین تو
زین دستبردها چو نگین در حصار باش    تا هست ملک حسن به زیر نگین
گر پی بری به کج نظری‌های مدعی    حاصل شود به راستی ما یقین تو
غیرت نگر که میرم اگر وقت کشتنم    گیرد ز رحم دست تو را آستین تو
ای محتشم اگر به مه من رسی بگو    کز هجر مرد عاشق زار حزین تو

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت ورزش سهروزنامه شهروندروزنامه همدلیسایت فراروسایت نامه نیوز