چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

ای پیشه‌ی تو جفانمایی


ای پیشه‌ی تو جفانمایی    در بند چه چیزی و کجایی
باری یک شب خیال بفرست    گر ز آنکه تو خود همی نیایی
در باختن قمار با دوست    دست اولین مکن دغایی
بیگانگی ای نگار بگذار    چون با تو فتادم آشنایی
دانم که تو نه حریفی و من    آخر نه که از برم جدایی
تاریکی هجر چند بینم    نادیده به وصل روشنایی
ای حسن خوش تو کرده کاسد    بازار روای پارسایی
وی روی کش تو کرده فاسد    اندیشه‌ی مردم ریایی
بی جان بادا هرآنکه گوید    دلداری را تو ناسزایی
زین بیش مکن جفا و بیداد    بر عاشق خویشتن: سنایی

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت زومیتسایت خبر ورزشیروزنامه آرمان ملیروزنامه ابتکارروزنامه فرهیختگانسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری فارسروزنامه جام جمروزنامه رسالتسایت مشرق