سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

به حسن عارض چون ماه و زیب چهره‌ی‌چون خور


به حسن عارض چون ماه و زیب چهره‌ی‌چون خور    ببردی از بر من دل، بخوردی از دل من بر
ز رشک طلعت خوبت بریزد اختر گردون    ز اشک چشمه‌ی چشمم بمیرد آتش اختر
به صید عاشق بیدل گشاده زلف تو چنگل    به صید بیدل مسکین کشیده چشم تو خنجر
شکنج سنبل پست تو گنج صورت و معنی    فریب نرگس مست تو زیب جامه و زیور
ز جام حقه‌ی لعلت گشوده چشمه‌ی حیوان    ز دام حلقه‌ی زلفت دمیده نکهت عنبر
نهاده نرگس شنگت تراز کسوت شوخی    گشاده پسته‌ی تنگت کساد کیسه‌ی شکر
ز رنگ پنجه‌ی نازک نموده دست تو گل رخ    بر آب چهره‌ی رنگین نهاده حسن تو دلبر:
بیاض ساعد سیمین به خون این دل خسته    سواد طره‌ی مشکین به قتل این تن لاغر
به عیب من مکن آهنگ و جیب و دامن من بین:    چو روی اوحدی از غم به خون دیده و دل تر
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

چاپ کارت پی وی سی

سایت ارانیکوروزنامه سازندگیروزنامه ایرانسایت دیدارنیوزسایت رویداد 24