یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
مجله ویستا

روش‌های تسهیلاتی مربوط به صدور مستقیم (۳)


  بازرسى محموله يا بازديد قبل از بارگيرى توسط گمرکات
در هنگام صدور، بررسى‌ها مبتنى بر اسناد معمولاً کافى است. بازرسى محموله صادراتى که مشمول بازپرداخت يا پرداخت حقوق و عوارض يا اعمال ممنوعيت يا محدوديت نمى‌باشد بايد به حداقل کاهش داده شود و در عين حال به اندازه‌اى باشد که جهت تضمين رعايت مقررات لازم است. بازرسى را مى‌توان به‌طور تصادفى يا به‌طور سيستماتيک (براساس انتخابى يا براساس طرح‌ريزى يا تبعيّت از يک جريان ويژه) انجام داد.
برخى از گمرکات از طريق ADP براى انتخاب محموله‌ها جهت بازرسى استفاده مى‌نمايند. بازرسى کالاها در انبارهاى متعلّق به صادرکنندگان يا آژانس‌ها يا در ساير محل‌هائى که براى آنها راحت باشد موجب تسهيل کار بازرسى مى‌شود و دخالت در جابجائى محموله صادراتى را کاهش مى‌دهد.
در صورتى که احتياج به بازرسى کالاها از سوى مقامات غيرگمرکى باشد، بازديد مشترک از اين گونه کالاها در محل‌هاى تصويب شده مجاز است.
بعضى از ادارات گمرکى به بررسى مبتنى بر اسناد که پس از حمل، انجام مى‌گردد اکتفاء مى‌نمايد. در صورت لزوم نمونه‌هائى از کالا قبل از انجام کار صدور جهت اهداف ممّيزى جنس و غيره گرفته مى‌شود. اين کار موجب کاهش تأخير در ترخيص گمرکى محموله صادراتى مى‌گردد.
  ترخيص گمرکى
به محض آن که گمرک انجام بررسى‌هاى لازم را تضمين نمود، صدور کالا اجازه داده مى‌شود. اشتباهات کوچک يا بى‌نظمي، يا فقدان اطلاعات غير مهم در اسناد نبايد از کار صدور گردد.
در صورتى که تسهيلاتى داده شده باشد گمرکات بايد اجازه دهند که کالاها تا صدور نهائى در انبار گمرکى جاى داده شوند. اين کار صادرکنندگان را قادر خواهد ساخت که زودتر از نجام صدور واقعى مستحق استرداد حقوق و عوارض داخلى شوند و بدين ترتيب گردش وجوه نقدى خود را بهبود بخشند.
  استرداد حقوق و عوارض داخلى
هدف از استرداد حقوق و عوارض داخلي، کاهش دادن هزينه‌هاى صادراتى و قابل رقابت نمودن بيشتر کالاها در بازارهاى جهانى است. البته اين استرداد بايد سريع انجام گيرد زيرا تأخير در گردش پول نقدى مى‌تواند براى صادرکننده هزينه ساز باشد بدين طريق که ممکن است هزينه کالاهاى صادراتى او را افزايش دهد و بدين ترتيب قابل رقابت بودن آنها را کاهش دهد. چون صادرکنندگان احتياج دارند جهت تسهيلات اعتبارى به منظور انجام هزينه‌هاى مربوط به صدور از قبيل هزينه قبلى حمل، خريد کالاها، بيمه و مخارج بارگيرى و حمل، مراجعه نمايند، پرداخت زودتر مى‌تواند با کاهش در هزينه گرفتن اعتبار و در نتيجه به کم شدن هزينه صادراتى آنها کمک نمايد. در صورت اقتضاء، اگر بانک‌ها به کار استرداد مى‌پردازند مى‌توانند اين کار را با استفاده از ADP و EDI سرعت ببخشند.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


روزنامه اعتمادسایت ورزش سهروزنامه آرمان ملیسایت انتخابسایر منابع