دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020

مجله ویستا

آب بینی


  ابراهیم کرمانی
ـ اگر ببیند که آب بینی بر اندامش افتاده دلیل آن باشد که وی را پسری به دنیا خواهد آمد.
ـ اگر ببیند که آب بینی بر زمین افتاده دلیل آن باشد که دختری برایش به دنیا خواهد آمد.
ـ اگر ببیند که آب بینی بر زنش افتاده دلیل آن باشد که زنش آبستن شود ولیکن فرزند بیفتد.
ـ اگر ببیند از بینی او آب می آید دلالت می‌کند بر اینکه وامش داده می‌شود و از رنج و سختی و غم می‌رهد اگر بیمار باشد شفا می‌یابد.
  ابن سیرین
ـ اگر ببیند زن بر او آب بینی افکند دلیل این است که او را پسری به دنیا آید.
ـ اگر ببیند که آب بینی خود را می‌خورد دلیلیش آن باشد که مال خود را بر زن و فرزندان بذل می‌کند.
ـ اگر ببیند آب بینی زن خود را می‌خورد فرزند دار می‌شود.
ـ اگر ببیند آب بینی زنش سیاه و تیره است به فرزندش به اندازه تیرگی بلا و مصیبت می‌رسد.
ـ اگر ببیند آب بینی زنش زرد است فرزند بیمار می‌شود.
ـ اگر زن ببیند در بستر مردی آب بینی افکند احتمال مورد پیشین است که آن نیز خودداری را شایسته است.
ـ اگر ببیند آب بینی در خانه همسایه افکند احتمال خیانتی با زن همسایه در میان است که از این فساد پرهیز ارجح است.
  دانیال
ـ اگر آب بینی ببیند به گفته دانیال دلیل بر فرزند است.
ـ اگر ببیند که خلط از بینی او می‌آید دلیل فرزند باشد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایرناروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری ایلناسایت دیدارنیوزسایت آفتاب نیوزروزنامه اعتمادسایت اعتماد آنلاینسایت ارانیکوسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری ایسنا