دوشنبه, ۳ تیر, ۱۳۹۸ / 24 June, 2019
مجله ویستا

مکن سرگشته آن دل را که دست آموز غم کردی


مکن سرگشته آن دل را که دست آموز غم کردی    به زیر پای هجرانش لگدکوب ستم کردی
قلم بر بی‌دلان گفتی نخواهم راند و هم راندی    جفا بر عاشقان گفتی نخواهم کرد و هم کردی
بدم گفتی و خرسندم عفاک الله نکو گفتی    سگم خواندی و خشنودم جزاک الله کرم کردی
چه لطفست این که فرمودی مگر سبق اللسان بودت    چه حرفست این که آوردی مگر سهوالقلم کردی
عنایت با من اولیتر که تأدیب جفا دیدم    گل افشان بر سر من کن که خارم در قدم کردی
غنیمت دان اگر روزی به شادی دررسی ای دل    پس از چندین تحمل‌ها که زیر بار غم کردی
شب غم‌های سعدی را مگر هنگام روز آمد    که تاریک و ضعیفش چون چراغ صبحدم کردی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها





خبرگزاری ایرناروزنامه خراسانسایت دیپلماسی ایرانیسایت خبرآنلاینروزنامه سازندگی