چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

طوبی لمن آواه سر فاده


طوبی لمن آواه سر فاده    سکن الفاد بعشقه و وداده
نفس الکریم کمریم و فاده    شبه المسیح و صدره کمهاده
اذن الفاد لکی یبوح بسره    شرح الصدور کرامه لعباده
رحم القلوب بفتح‌ها و فتوح‌ها    قهر النفوس سیاسه لجهاده
کشف الغطاء و لا انتظار و لا نسا    فرح السعید تانسا بعتاده
عشقوا لرأیه ربهم و تعلقوا    و العرش یخضع حالهم بعماده
و صلوا الی نظر الحبیب بفضله    و الحق ارشدهم بحسن رشاده
القوم معشوقون فی اوصافهم    و الحق عاشقهم علی افراده
حار العقول به عاشقیه تحیرا    کیف العقول به معشقیه فناده
لا تنکرن و لا تکن متصرفا    بالعقل فی هذا و خف لکیاده
فالامر اعظم من تصرف حکمنا    و الود بالجبار من اعقاده
ملک البصیره من ممالک شیخنا    یعطی و یمنع ما یشا بمراده
ما غاب من قلبی شعاشع خده    لا تشمتوا بصدوده و بعاده
شمس المصیف اذا نی بغروبه    ما غاب حر الشمس من عباده
تبریز جل به شمس دین سیدی    ما اکرم المولی بکثر رماده
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات شرکت صنعتی الکتریک خراسان با نامه نمایندگی …

خبرگزاری تسنیمسایت عصرایرانروزنامه آرمانخبرگزاری یورونیوزروزنامه همشهری