شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
مجله ویستا

یا مالک دمة الزمان


یا مالک دمة الزمان    یا فاتح جنة الامعانی
لا هوتک موضح المصادر    ناسوتک سلم الامانی
من رام لقاک فی جهات    ردوه بفول لن ترانی
کم اتلفنی بلن حبیبی    لما اتلفنی بلن اتانی
کم رد علی بات وصل    کم عنه رجعت قد دعانی
کم عانق روحه و روحی    کم جالسنی بلا مکان
کم البسنی ببرد تیه    کم اطعمنی و کم سقانی
کم اسکرنی بکاس حب    بین الحرفاء و المغانی
یا قلب کفاک لا تطول    بالله علیک یا لسانی


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


خبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت رویداد 24سایر منابع