یکشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۸ / 26 January, 2020
مجله ویستا

بر من از عشقت شبیخون بود دوش


بر من از عشقت شبیخون بود دوش    آب چشمم قطره‌ی خون بود دوش
در دل از عشق تو دوزخ می‌نمود    در کنار از دیده جیحون بود دوش
ای توانگر همچو قارون از جمال    عاشق از عشق تو قارون بود دوش
ای به رخ ماه زمین بی روی تو    مونس من ماه گردون بود دوش
بی تو دوش از عمر نشمردم همی    کز شمار عمر بیرون بود دوش
چون شب دوشین شبی هرگز مباد    کز همه شبها غم افزون بود دوش

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری فارسسایر منابعروزنامه سازندگیوبگردیسایت رویداد 24روزنامه جمهوری اسلامیسایت مشرقروزنامه اعتمادروزنامه رسالتروزنامه ایران