سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
مجله ویستا

آری ستیزه می کن تا من همی‌ستیزم


آری ستیزه می کن تا من همی‌ستیزم    چندین زبون نیم که ز استیز تو گریزم
از حیله خواب رفتی هر سوی می بیفتی    والله که گر بخسپی این باده بر تو ریزم
ای دولت مصور پیش من آر ساغر    زودم به ره مکن جان من سخت دیرخیزم
هر لحظه روت گوید من شمع شب فروزم    هر لحظه موت گوید من ناف مشک بیزم
نپذیرم ای سمن بر کمتر ز هجده ساغر    نرمی کن و حلیمی ای یار تند و تیزم
ای لطف بی‌کناره خوش گیر در کنارم    چون در بر تو میرم نغز است رستخیزم
ساغر بیار و کم کن این لاغ و این ندیمی    من مست آن عروسم نی سخره جهیزم
خواهم شراب ناری تو دیگ پیشم آری    کی گرد دیگ گردم آخر نه کفچلیزم
درده شراب رهبان ای همدم مسیحان    نی چون خران عنگم نی عاشق کمیزم
خامش ز عشق بشنو گوید تو گر مرایی    من یار رستمانم نی یار مرد حیزم

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرهاسایت تابناکسایت رویداد 24خبرگزاری فارسخبرگزاری اسپوتنیکخبرگزاری مهر