پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید


دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید    جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسید
زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود    شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید
باغ ز سرما بکاست شد ز خدا دادخواست    لطف خدا یار شد دولت یاران رسید
آمد خورشید ما باز به برج حمل    معطی صاحب عمل سیم شماران رسید
طالب و مطلوب را عاشق و معشوق را    همچو گل خوش کنار وقت کناران رسید
بر مثل وام دار جمله به زندان بدند    زرگر بخشایشش وام گزاران رسید
جمله صحرا و دشت پر ز شکوفه‌ست و کشت    خوف تتاران گذشت مشک تتاران رسید
هر چه بمردند پار حشر شدند از بهار    آمد میر شکار صید شکاران رسید
آن گل شیرین لقا شکر کند از خدا    بلبل سرمست ما بهر خماران رسید
وقت نشاط‌ست و جام خواب کنون شد حرام    اصل طرب‌ها بزاد شیره فشاران رسید
جام من از اندرون باده من موج خون    از ره جان ساقی خوب عذاران رسید
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات شرکت صنعتی الکتریک خراسان با نامه نمایندگی …

خبرگزاری تسنیمروزنامه خراسانسایت الفسایت همشهری‌آنلاینسایت دیدارنیوز