یکشنبه, ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 29 March, 2020

مجله ویستا

همواره جفا کردن تا کی بود ای دلبر


همواره جفا کردن تا کی بود ای دلبر    پیوسته بلا کردن تا کی بود ای دلبر
من با تو دل یکتا وانگه تو ز غم تشنه    چون زلف دوتا کردن تا کی بود ای دلبر
پیراهن صبر ما اندر غم هجرانت    چون چاک قبا کردن تا کی بود ای دلبر
بی روی چو خورشیدت بیچاره سنایی را    گردان چو سها کردن تا کی بود ای دلبر

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری مهرروزنامه فرهیختگانخبرگزاری یورونیوزروزنامه دنیای اقتصادسایت انتخابسایت فراروسایت شفقناسایت مشرقسایت دیدارنیوزسایت مجله شبکه