جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

راستی گویم به سروی ماند این بالای تو


راستی گویم به سروی ماند این بالای تو    در عبارت می‌نیاید چهره زیبای تو
چون تو حاضر می‌شوی من غایب از خود می‌شوم    بس که حیران می‌بماند وهم در سیمای تو
کاشکی صد چشم از این بی خوابتر بودی مرا    تا نظر می‌کردمی در منظر زیبای تو
ای که در دل جای داری بر سر چشمم نشین    کاندر آن بیغوله ترسم تنگ باشد جای تو
گر ملامت می‌کنندم ور قیامت می‌شود    بنده سر خواهد نهاد آن گه ز سر سودای تو
در ازل رفته‌ست ما را با تو پیوندی که هست    افتقار ما نه امروزست و استغنای تو
گر بخوانی پادشاهی ور برانی بنده‌ایم    رای ما سودی ندارد تا نباشد رای تو
ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را    نفس ما قربان توست و رخت ما یغمای تو
ما سراپای تو را ای سروتن چون جان خویش    دوست می‌داریم و گر سر می‌رود در پای تو
وین قبای صنعت سعدی که در وی حشو نیست    حد زیبایی ندارد خاصه بر بالای تو

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


خبرگزاری ایسناسایت ورزش سهخبرگزاری یورونیوزسایت همشهری‌آنلاینروزنامه آرمان ملی