سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

دل در هوست ز جان برآید


دل در هوست ز جان برآید    جان در غمت از جهان برآید
گو جان و جهان مباش اندیک    مقصود تو از میان برآید
سودیست تمام اگر دلی را    یک غم ز تو رایگان برآید
همخانه‌ی هرکه شد غم تو    زودا که ز خان و مان برآید
وانکس که فرو شود به کویت    دیرا که از او نشان برآید
گویی که اگرچه هست کامم    تا کام دل فلان برآید
لیکن ز زبان این و آنست    هر طعنه که از زبان برآید
نشنیدستی چنان توان مرد    ای جان جهان که جان برآید
دل طعنه‌ی تو بدید بخرید    تا دیده‌ی این و آن برآید
ارزان مفروش انوری را    گر باز خری گران برآید
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ویژه دستگاه تصفیه آب

سایت انتخابسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایر منابعسایت عصرایران