سه شنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۸ / 19 November, 2019
مجله ویستا

انگبین


  منوچهر مطیعی تهرانی
انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و به‌خصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می‌شود. برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده‌ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد. چنان چه در خواب ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می‌دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهید. اگر رنگ آن طبیعی نباشد و فرضاً سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به شما زده می‌شود. عسل و انگبین تلخ یا دارای هر مزه دیگری که شیرین نباشد شکست و ناکامی است و چنان چه کسی چنین انگبینی به شما داد این ناکامی را از جانب او تحمل خواهید کرد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت زومیتسایت اعتماد آنلاینروزنامه تعادلخبرگزاری ایلناخبرگزاری ایرنا