سه شنبه, ۶ اسفند, ۱۳۹۸ / 25 February, 2020

مجله ویستا

چنگک


  منوچهر مطیعی تهرانی
چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشی و ریزه‌خواری. اگر ببینید که چنگکی بر سر ریسمانی می‌بندید موردی پیش می‌آید که آزمندی می‌کنید و بیش از حق خود می‌خواهید چیزی را تصاحب کنید و این پسندیده نیست. دیدن چنگک به هر حال نشان دهنده طمع است و چنانچه چنگک انداختید و چیزی را گرفتید به قدر همان چیز تعدی و تجاوز می‌کنید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسروزنامه آرمان ملیسایت ارانیکوروزنامه رسالتسایت خبرآنلاینسایت ورزش سهروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری ایرناخبرگزاری تسنیم